GRE nədir?

GRE nədir?

GRE imtahanı xaricdə magistr və doktorantura təhsili almaq istəyən tələbələr üçün bütün dünyada keçərli ola biləcək bir imtahandır.  Xaricdə təhsil almaq istəyən minlərlə tələbənin verdiyi bu imtahan intensiv şəkildə öyrənilməsi lazım olan imtahanlardandır.  Kanada, Amerika və Türkiyədə tibb və hüquq fakültələrindən başqa ingilis dilində tədris olunan bölmələrə daxil olmaq istəyən tələbələrin seçimidir.

GRE nedir, GRE imtahani haqqında

GRE imtahanı (Graduate Record Examination) Türkiyə də daxil olmaqla ingilis dilində təhsil verən universitetlərdə magistratura və doktorantura təhsili almağı hədəfləyən tələbələrin verdiyi imtahandır.  Gre balları bütün universitetlər tərəfindən tələb olunmur.  1949-cu ildə Educational Testing tərəfindən təşkil edilən, 2011-ci ildə inkişaf etdirilərək daha faydalı hala gətirilən və tələbələrin ədədi düşüncə, şifahi düşünmə, analitik yazı və tənqidi düşünmə bacarıqlarını ölçən bu imtahan GRE General TEST və GRE Subject testi olaraq iki fərqli növdə verilir.  Bəzi universitetlərdə hər iki imtahan tələb olunur.GRE imtahanları mühəndislik və ya sosial elmlər üzrə magistr və ya doktorantura təhsili almaq istəyən ən azı yuxarı-intermediate ingilis dili səviyyəsinə malik tələbələr tərəfindən verilir.  GRE imtahanı iki sahəyə və ümumilikdə bir bölməyə bölünən mövzu baxımından ağır imtahandır.

GRE imtahan nəticəsi dünyanın 160dan çox ölkəsində 1000-dən artıq universitet tərəfindən tanınır. İmtahan yazılı (paper-based) və kopmyuter əsaslı (computer-based) olmaqla 2 cür təşkil olunur.

GRE  General Test (Ümumi test)

Təxminən 4 saat çəkən, kompüter adaptiv test imtahanıdır.

GRE imtahanında magistr və ya doktorantura təhsili almaq istəyən namizədlər aşağıdakı bölümlər üzrə imtahan verir.

 • Şifahi əsaslandırma, (Verbal Reasoning)  bölümünə  mətnlərin qiymətləndirilməsi və təhlili daxildir.
 •  Kəmiyyət əsaslandırmaya, (quantitative reasoning),  həndəsə, cəbr və analitik mövzular daxildir.
 •  Analitik yazı,  (analytical writing),bölümündə yazı bacarıq səviyyəsi ölçülür.
 •  Eksperimental (experimental) bölmədə bal hesablanmasında daxil edilməyə bilən araşdırma bölümüdür.
 •  İmtahanda qarşınıza əlavə hissə çıxa bilər. Bu hissədə namizədlərdən verilən bütün sualları ətraflı cavablandırılması tələb olunur.

GRE Subject Test ( Fənn testi)

Magistratura təhsili almaq  istəyən namizədlərin 8 elm sahəsi üzrə seçdikləri sahə üzrə səriştəsinin ölçülməsi məqsədilə həyata keçirilir.

 • Biologiya;  Üç hissədən ibarətdir: hüceyrə, orqanizm biologiyası və təkamül və 200 sualdan ibarətdir .
 •  biokimya;  O, molekulyar biologiya və hüceyrə olmaqla iki hissədən ibarətdir və 175 sualdan ibarətdir.
 •  kimya;  O, analitik, fiziki, üzvi və qeyri-üzvi olmaqla dörd hissədən ibarətdir və 130 sualdan ibarətdir.
 •  Kompyuter elmləri; Software sistemləri, nəzəriyyə, kompüter və nəzəriyyə bölməsindən ibarətdir və 70 sualdan ibarətdir.
 •  Fizika;  dalğa, mexanika, statik mexanika, nisbilik nəzəriyyəsi 6 hissədən ibarətdir və 100 sualdan ibarətdir.
 •  Ingilis ədəbiyyatı;  O, romanlar, dramlar və hekayələr kimi ədəbi mövzuları əhatə edir və 230 sualdan ibarətdir.
 •  Riyaziyyat;  Bu, bakalavr təhsilində görülən kursların çətinlik səviyyəsi ilə eynidir və 66 sualdan ibarətdir.
 •  Psixologiya;  Sosial elmlər və təbii psixologiya kimi ümumi fənlərdən ibarətdir və 210 sualdan ibarətdir.

 GRE imtahanı etibarlılıq müddəti

GRE balınızın etibarlılıq müddəti 5 ildir.  Bununla belə, bəzi qurumlar sizin 2 il ərzindəki balınızı qəbul edirlər.

GRE imtahanı xaricdə xəyal quran və uzun müddətdə özlərinə fayda verəcək addımlar atan insanların üstünlük verməsi lazım olan bir imtahandır.  Planlı və nizamlı iş prosesi ilə hədəfə çatan balı əldə etmək tamamilə mümkündür.  Bu yolla tələbələr gələcək hədəflərində ilk addımlardan birini atmış olacaqlar.  Yüksək karyera hədəfləriniz olduğunu fərz etsək, GRE imtahanı kimi imtahanlarda iştirak edərək CV-nizə əlavə edə və müraciət etdiyiniz sahələr üzrə biliklərinizi konkret şəkildə sübut edə bilərsiniz.

GRE imtahanı qiyməti nə qədərdir?

GRE imtahanın qiyməti 350 manatdır. İmtahan ayda 3-4 dəfə təşkil olunur. İmtahanda toplaya biləcəyiniz maksimum bal isə 340-dır. İmtahanın nəticələr 2 həftəyə çıxır və sayta yerləşdirilir.

Mövzu haqqında fikir bildir.

Məqalə haqqında sual və təkliflərinizi qeyd edin. (Mail ünvanı görünməyəcək) *